โลโก้เว็บไซต์ ทีมงาน Stem Education มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพพี่เลี้ยงระยะที่ 21921มค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมงาน Stem Education มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพพี่เลี้ยงระยะที่ 21921มค61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาทีมงาน STEM Education มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพพี่เลี้ยงระยะที่ 2
          คณะดำเนินงาน STEM Education มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงระยะที่ 2  ระหว่างวันที่ 20-21 มกรา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา