โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายซอมพออาสา พัฒนาโรงเรียน1921มค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายซอมพออาสา พัฒนาโรงเรียน1921มค61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนานักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายซอมพออาสา พัฒนาโรงเรียน
          นักศึกษาชมรมซอมพออาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายซอมพออาสา ปี 2   ณ โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา