โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวัน ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ19มค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวัน ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ19มค61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวัน ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ
          19 มกราคม 2561 ดร. ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา