โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรับฟังการปิดตรวจการตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามการทำงานให้มีประสิทธิภาพ19มค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรับฟังการปิดตรวจการตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามการทำงานให้มีประสิทธิภาพ19มค61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรับฟังการปิดตรวจการตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
     19 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมรับฟังกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา