โลโก้เว็บไซต์ ศึกษาดูงานการทำไอศกรีม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศึกษาดูงานการทำไอศกรีม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง นำกลุ่มพนักงานบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ไปศึกษาดูงานการทำไอศกรีม
           ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา