โลโก้เว็บไซต์ มทร ล้านนา ลำปาง รับรางวัลเชิดชุเกียรติ 18 มค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร ล้านนา ลำปาง รับรางวัลเชิดชุเกียรติ 18 มค61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง รับรางวัลเชิดชูเกียรติในงานสถาปนาครบรอบ 13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
          คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในงานสถาปนาครบรอบ 13 ปีแห่งการก่อตั้งมห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา