โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล โครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นอายุ ๑๓ ปี รอบคัดเลือกนักกีฬาภาคเหนือจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล โครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นอายุ ๑๓ ปี รอบคัดเลือกนักกีฬาภาคเหนือจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล โครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นอายุ ๑๓ ปี รอบคัดเลือกนักกีฬาภาคเหนือจังหวัดลำปาง
          วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ม.ยุทธนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา