โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแนะแนวการศึกษาเชิงรุก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางออกแนะแนวการศึกษาเชิงรุก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปางออกแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
       เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ทีมงานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยคุณอรรถพร อินถาสาน นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา