โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (รอบโควตา) ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (รอบโควตา) ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (รอบโควตา) ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา
       วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ทีมงานแนะแนวการศึกษา และทีมสโมสรนักศึกษา มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ลำปาง ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อ รอบ 2 :TCAS 2 (โควตา) ณ บริเวณอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา