โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชี จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการบัญชี จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาสาขาการบัญชี จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ 2561
      วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 07.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา