โลโก้เว็บไซต์ น้ำพริกสวรรค์กุ้งสับปะรด  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

น้ำพริกสวรรค์กุ้งสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกสวรรค์กุ้งสับปะรด
              ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์แล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา