โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมตลาดนัดการจัดการ 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กิจกรรมตลาดนัดการจัดการ 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิชาการจัดการจัดกิจกรรมตลาดนัดการจัดการ 2559 เพิ่มทักษะการเขียนแผนธุรกิจสู่การปฏิบัติ
    นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมตลาดนัดการจัดการ 2559 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา