โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256012มค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256012มค61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
          12 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา