โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมทบทวนปรับแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ปีงบ 2561 มุ่งแก้ปัญหาสับปะรดลำปาง12มค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมทบทวนปรับแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ปีงบ 2561 มุ่งแก้ปัญหาสับปะรดลำปาง12มค61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมทบทวนปรับแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ปีงบ 2561 มุ่งแก้ปัญหาสับปะรดลำปาง
          12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล  รองอธิการบดีมหา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา