โลโก้เว็บไซต์ เก๊าซอมพอจูเนียร์ ต้อนรับทีมงาน SCB challenge ในโอกาสติดตาม การดำเนินโครงงาน Brailler for the blind10มค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เก๊าซอมพอจูเนียร์ ต้อนรับทีมงาน SCB challenge ในโอกาสติดตาม การดำเนินโครงงาน Brailler for the blind10มค61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาเก๊าซอมพอจูเนียร์ ต้อนรับทีมงาน SCB challenge ในโอกาสติดตาม การดำเนินโครงงาน Brailler for the blind
         10 มกราคม 2560 นักศึกษาทีมเก๊าซอมพอจูเนียร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน Brailler for the blind และคณะครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงาน SCB challenge ใ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา