โลโก้เว็บไซต์ สาขาการจัดการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาทางวิชาการความสุขของคนเราไม่เท่ากันหรอก พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ11มค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการจัดการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาทางวิชาการความสุขของคนเราไม่เท่ากันหรอก พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ11มค61

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาสาขาการจัดการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาทางวิชาการความสุขของคนเราไม่เท่ากันหรอก
          11 มกราคม 2561 นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ ความสุขของคนเราไม่เท่าก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา