โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ GET ENGLISH เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา8มค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ GET ENGLISH เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา8มค61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ GET ENGLISH เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
          8 มกราคม 2560  ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการ GET...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา