โลโก้เว็บไซต์ ตักบาตรวันดี 8 มค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ตักบาตรวันดี 8 มค61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมตักบาตรวันดีต้อนรับปีใหม่ 61 เสริมสิริมงคลแก่คณาจารย์และนักศึกษา
          8 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำคณาจารย์ บุคลา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา