โลโก้เว็บไซต์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบรับตรง ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบรับตรง ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา