โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ และสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ เชื่อมความสัมพันธ์อันดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ และสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ เชื่อมความสัมพันธ์อันดี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ และสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ เชื่อมความสัมพันธ์อันดี
           เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา