โลโก้เว็บไซต์ กิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาต่อต้านยาเสพติด สร้างความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้กลยุทธ์ในการปฏิเสธ2526ธค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาต่อต้านยาเสพติด สร้างความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้กลยุทธ์ในการปฏิเสธ2526ธค60

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนากิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาต่อต้านยาเสพติด สร้างความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้กลยุทธ์ในการปฏิเสธ
          ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาต่อต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ณ อาคารอเนกประส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา