โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการบริหารพื้นที่ ครั้งที่ 3/2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมคณะกรรมการบริหารพื้นที่ ครั้งที่ 3/2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารพื้นที่ ครั้งที่ 3/2559
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารพื้นที่ (BAC) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา