โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์ 6121ธค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์ 6121ธค60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์ 61
          21 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา