โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมสรุปปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่14ธค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมสรุปปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่14ธค60

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมสรุปปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียนศึกษาดูงานเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศ และสรุปปิด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา