โลโก้เว็บไซต์ ทีมวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่สำรวจชุมชนตามแผนงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น13ธค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่สำรวจชุมชนตามแผนงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น13ธค60

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาทีมวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่สำรวจชุมชนตามแผนงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
          วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  อาจารย์วัชรี เทพโยธิน หัวหน้าแผนกวิจัย พร้อมด้วย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา