โลโก้เว็บไซต์ PR วิ่งตูน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

PR วิ่งตูน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เชิญร่วมกิจกรรมวิ่งเป็นเพื่อนพี่ตูน 17ธ.ค. นี้ รายได้สมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อโรงพยาบาล 11 แห่งทั่วประเทศ
          ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมวิ่งเป็นเพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา