โลโก้เว็บไซต์ คืนรัง 45 ปี แม่วัง 10 ธค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คืนรัง 45 ปี แม่วัง 10 ธค60

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 10 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานคืนรัง 45 ปีแม่วัง เชื่อมสัมพันธ์พี่น้องหารายได้สมทบทุนสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง
        10 ธันวาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงาน คืนรัง 45 ปีแม่วัง ณ บริเวณลานหน้าอาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  เพื่อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา