โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง  Cupper ระดับชำนาญการ 9ธค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Cupper ระดับชำนาญการ 9ธค60

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 9 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Cupper ระดับชำนาญการ
         RMUTLL ARABICA  RESEARCH  TEAM จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง  Cupper ระดับชำนาญการ ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา