โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ รู้ไว้ดีกว่า CPR & AED สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่30พย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ รู้ไว้ดีกว่า CPR & AED สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่30พย60

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ รู้ไว้ดีกว่า CPR & AED สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
          30 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการรู้ไว้ดีกว่า CPR & AED สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา