โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานธุรกิจภาคเอกชน ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานธุรกิจภาคเอกชน ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานธุรกิจภาคเอกชน ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง”
        มทร.ล้านนา ลำปาง รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง” ฉบับภาคเอกชน และภาคการศึกษา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา