โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสถานที่เตรียมพร้อมต้อนรับว่าที่บัณฑิตใหม่ ในพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31พร้อมแจ้งเส้นทางจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ9พย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสถานที่เตรียมพร้อมต้อนรับว่าที่บัณฑิตใหม่ ในพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31พร้อมแจ้งเส้นทางจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ9พย60

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดสถานที่เตรียมพร้อมต้อนรับว่าที่บัณฑิตใหม่ ในพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31พร้อมแจ้งเส้นทางจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสถานที่เตรียมพร้อมต้อนรับว่าที่บัณฑิตใหม่ ในพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกาย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา