โลโก้เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมงาน คืนรัง 45 ปี แม่วัง ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง8พย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมงาน คืนรัง 45 ปี แม่วัง ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง8พย60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนาสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมงาน คืนรัง 45 ปี แม่วัง ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง
          8 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุม อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาตราจารย์วีระ อินทร์นารี รักษาราชการแทนกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา