โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านสาขาหาหาน้องใหม่4พย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านสาขาหาหาน้องใหม่4พย60

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านสาขาหาหาน้องใหม่
    4 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านสาขาหาหาน้องใหม่ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา