โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 1พย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 1พย60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31
          1 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการปร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา