โลโก้เว็บไซต์ พลังจิตอาสาร่วมขนย้ายดอกดาวเรือง มทร.ล้านนา ลำปาง ไปประดับตกแต่งพระเมรุมาศประจำจังหวัดลำปาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พลังจิตอาสาร่วมขนย้ายดอกดาวเรือง มทร.ล้านนา ลำปาง ไปประดับตกแต่งพระเมรุมาศประจำจังหวัดลำปาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา