โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช  23 ตุลาคม60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
          วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณาจารย์และเจ้าหน้าท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา