โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมงานฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมงานฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมงานฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑
       วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน ดำเนินการประชุม คณะกรรมการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา