โลโก้เว็บไซต์ สถิติจังหวัดมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่อนุเคราะห์นักศึกษาร่วมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สถิติจังหวัดมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่อนุเคราะห์นักศึกษาร่วมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสถิติจังหวัดมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่อนุเคราะห์นักศึกษาร่วมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดลำปาง
      เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คุณพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง พร้อมคณะ นำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา