โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำนักศึกษาวิชาทหาร เป็นจิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำนักศึกษาวิชาทหาร เป็นจิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำนักศึกษาวิชาทหาร เป็นจิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
       วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. อาจารย์บุญธรรม โสใจวงศ์ ครูผู้ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้น...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา