โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับข้าราชการทุกภาคส่วน พร้อมใจร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับข้าราชการทุกภาคส่วน พร้อมใจร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับข้าราชการทุกภาคส่วน พร้อมใจร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี
       เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 17.09 น. อาจารย์ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นตัวแทนท่านรองอธิการบดีนำคณาจารย์ บุคลากร ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา