โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษารุ่นพี่ จัดกิจกรรมพาน้องทำบุญและจิตอาสา ก่อนสำเร็จการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษารุ่นพี่ จัดกิจกรรมพาน้องทำบุญและจิตอาสา ก่อนสำเร็จการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานักศึกษารุ่นพี่ จัดกิจกรรมพาน้องทำบุญและจิตอาสา ก่อนสำเร็จการศึกษา
นักศึกษารุ่นพี่ จัดกิจกรรมพาน้องทำบุญและจิตอาสา ก่อนสำเร็จการศึกษา        วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ชั้นปีที่ ๔  &n...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา