โลโก้เว็บไซต์ นศ.รายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “นักศึกษาปันน้ำใจสู่สุนัขจรจัด” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นศ.รายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “นักศึกษาปันน้ำใจสู่สุนัขจรจัด”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานศ.รายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “นักศึกษาปันน้ำใจสู่สุนัขจรจัด”
นศ.รายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “นักศึกษาปันน้ำใจสู่สุนัขจรจัด”        เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ดร.ผจงจิตร์ ติ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา