โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “รำลึกประวัติศาสตร์วันธงชาติไทย” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “รำลึกประวัติศาสตร์วันธงชาติไทย”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “รำลึกประวัติศาสตร์วันธงชาติไทย”
มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “รำลึกประวัติศาสตร์วันธงชาติไทย”          วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา