โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานเปิดโลกทัศน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานเปิดโลกทัศน์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานเปิดโลกทัศน์
    เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงาน ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ณ บริษัทปูนซีเมนต์ลำปาง อำเภอแจ้ห่ม ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา