โลโก้เว็บไซต์ งานวันเกษียณอายุราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานวันเกษียณอายุราชการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญท่านร่วมงานวันเกษียณอายุราชการ “บนเส้นทางแห่งความภูมิใจ สู่เส้นชัยวันเกษียณ
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ “บนเส้นทางแห่งความภูมิใจ สู่เส้นชัยวันเกษียณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา