โลโก้เว็บไซต์ การทำไข่เค็มสมุนไพร และหมูแผ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำไข่เค็มสมุนไพร และหมูแผ่น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ ร.ร.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน จัดโครงการธุรกิจพอเพียง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไข่เค็มสมุนไพร และหมูแผ่น
             ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และ โรงเรียนทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ได้จัดโครงการธุรกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนรวมกลุ่มคิด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา