โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางบริจาคโลหิต 30,000 ซีซี ให้กับเหล่ากาชาด และรพ.มะเร็งลำปาง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางบริจาคโลหิต 30,000 ซีซี ให้กับเหล่ากาชาด และรพ.มะเร็งลำปาง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปางบริจาคโลหิต 30,000 ซีซี ให้กับเหล่ากาชาด และรพ.มะเร็งลำปาง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
มทร.ล้านนา ลำปางบริจาคโลหิต 30,000 ซีซี ให้กับเหล่ากาชาด และรพ.มะเร็งลำปาง        วันที่ 13 กันยายน 2560  เวลา 09.00-12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ รพ.มะ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา