โลโก้เว็บไซต์ สำนักประกันฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ ปวส. 8 กย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักประกันฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ ปวส. 8 กย60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาสำนักประกันฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ ปวส.
          8 กันยายน 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมชี้แจงแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับ ปวช/...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา