โลโก้เว็บไซต์ สาขาการตลาด มทร.ล้านา ลำปาง จัดโครงการสัมมนาวิชาการ คุยเพลินๆ กับวัยรุ่นสร้างตัว13กย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการตลาด มทร.ล้านา ลำปาง จัดโครงการสัมมนาวิชาการ คุยเพลินๆ กับวัยรุ่นสร้างตัว13กย60

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาสาขาการตลาด มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนาวิชาการ คุยเพลินๆ กับวัยรุ่นสร้างตัว
          13 กันยายน 2560 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง คุยเพลินๆกับวัยรุ่นสร้าง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา