โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา Freshy หลีกหนียาเสพติด ปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา Freshy หลีกหนียาเสพติด ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาพิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา Freshy หลีกหนียาเสพติด ปีการศึกษา 2560
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา Freshy หลีกหนียาเสพติด ปีการศึกษา 2560        เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 11.39 น. งานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา